Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Środowiskowy Dom Samopomocy  w Narkowach

dnia 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek)

będzie zamknięty.

Zapraszamy ponownie dnia 16 sierpnia 2023 roku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach ogłasza nabór na stanowisko psycholog

 

I.  Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe, kierunkowe;
  2. znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy;
  3. posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  4. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku;
  5. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. nieposzlakowana opinia;
Czytaj więcej „Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach ogłasza nabór na stanowisko psycholog”

Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 2 listopada 2020 roku

Działając na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polecam:

Czytaj więcej „Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 2 listopada 2020 roku”

USTKA 15 ~ 17 września 2020

Wykorzystując ostatnie dni tegorocznego lata uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w dniach 15-17 września mieli sposobność spędzić  trzy cudowne dni w przepięknej, nadmorskiej miejscowości – Ustka.

Hotel „Morze” usytuowany przy porcie oraz połączony z niedalekim deptakiem, plażą i morzem był idealnym miejscem do odpoczynku i zażywania wszelkich dobroci wynikających z uzdrowiskowego charakteru miejsca.

Czytaj więcej „USTKA 15 ~ 17 września 2020”

PUCK ~ SIERPIEŃ 2020

W sierpniu tego lata, a dokładnie 11 sierpnia spełniło się Nasze marzenie dotyczące pierwszego wyjazdu wycieczkowego.  Naszym celem był Puck,  niewielkie miasteczko na północy Kaszub.

Być może to niewielkie miasteczko, ale na pewno zachwycające swoim urokiem i żeglarskim klimatem, a co za tym idzie,  pozostawiające wspomnienia w sercu każdego z nas. W końcu to miejsce generał Haller wybrał na zaślubiny Polski z Morzem!

Czytaj więcej „PUCK ~ SIERPIEŃ 2020”

Do góry